Veckan har, utöver inplanerade sammanträden, mycket handlat om hur Europaparlamentet ska rösta nästa vecka om Barroso. Många timmars telefonerande och kontakter med EP-ledamöter har det blivit, men nu står det klart att omröstningen står på agendan på onsdag i Strasbourg och jag tror att det blir en trygg majoritet som stödjer Barroso. Det blir skönt att den frågan lösas. Lite arbetsro i kommissionen inför alla de viktiga sakpolitiska frågorna under hösten behövs nu. Om en månad måste vi inleda arbetet med att sätta samman hela kommissionen – på basis av Lissabon- eller Nicefördraget.

Idag har jag i huvudsak ägnat mig åt förberedelser inför nästa vecka. Dagen inleddes i EU-nämnden med frågor inför måndagens GAERC, det allmänna rådet. Då kommer vi att diskutera dagordningspunkter inför toppmötet i oktober samt ha en längre diskussion om energisäkerhet och effektivitet.

Efter rådsmötet på måndag bär det av till session i Strasbourg på tisdag-onsdag. Då ska jag företräda rådet i ett antal debatter, svara på frågor i frågestunden, lyssna på talmannens programförklaring samt noga följa omröstningen om kommissionens ordförande. Det blir två mycket späckade dagar.

På torsdag-fredag sedan håller vi vår stora ministerkonferens om Östersjön om regionala makrostrategier i Stockholms Stadshus. Konferensen öppnas av statsministern och Estlands president Tomas Ilves, som var en av initiativtagarna till Österjöstrategin i den tvärpolitiska gruppen i Europaparlamentet innan han blev president.

Annonser