OrdförandeklubbaFör några dagar sedan hävdade TCO:s Ingemar Hamskärs och LO:s Claes Mikael Jonssons på Brännpunkt att EG-domstolens tolkningar är ett hot mot demokratin. Jag har skrivit en replik, där jag bland annat påpekar att:

Att de gemensamma bestämmelserna tolkas på samma sätt inom EU är en förutsättning för att syftena med samarbetet ska uppnås. EG-domstolen ska garantera att de gemensamma bestämmelserna inom EU följs. Tänk om de miljöregler eller bestämmelser om jämställdhet som Sverige slagits för att EG ska anta, skulle kunna underkännas genom ett enkelt politiskt beslut i en annan medlemsstat. Jag tvivlar på att det är något som författarna eftersträvar.

Läs gärna hela min replik.

Annonser