Johans mobilkameraIdag håller vi det andra mötet i Allmänna rådet, som EU-ministrarnas möten kallas, under svenskt ordförandeskap. Huvudämnet är frågan om att försäkra oss om en säker tillförsel av energi till EU. Många var de EU-medborgare som frös i vintras när gasleveranserna uteblev. Det är viktigt att EU nu är bättre förberett.

Vi ska också förbereda nästa toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer som sker i slutet av oktober. Att komma överens om hur Lissabonfördraget ska införas blir en stor uppgift vid toppmötet, ifall det blir ett ja på Irland den andra oktober. Opinionssiffrorna såg igår bättre ut, över 60 procent uppger att de tänker rösta ja, vilket är glädjande men vi vet att det kan snabbt ändras… Finansiering av klimatåtgärderna och den ekonomiska situationen blir andra givna ämnen. Östersjöstrategin ska också antas vid toppmötet.

Jag träffade idag den nye polske kommissionären för regionalpolitik Pavel Samecki. Vi har haft ett mycket gott samarbete med hans medarbetare vid utarbetandet av Östersjöstrategin. Det verkar lovande även fortsättningsvis då Pavel var mycket trevlig. Jag har också haft bilateral överläggningar med mina spanska, finska, danska och baltiska kollegor.