J M Barroso höll idag ett stort linjetal i Europaparlamentet inför omröstningen imorgon. Han lanserade en bred agenda för ett nytt partnerskap mellan Kommissionen och Europaparlamentet för att ta itu med alla stora utmaningar. Bland nyheterna var att han ville skapa tre nya kommissionärsposter:

– medborgerliga fri- och rättigheter
– klimatåtgärder
– rättsligafrågor och migration.

Låter som en bra idé.

Barroso nämnde också några frågor som är kontroversiella i såväl Europaparlamentet som i rådet, till exempel arbetstidsdirektivet, budgeten, utstationeringsdirektivet mm. Här blir det säkert livliga debatter i framtiden.

Barroso avslutade med att tala om de europeiska värdena och behovet av ett starkt EU som kan leverera resultat. Där är han helt rätt och jag hoppas att Europaparlamentet väljer Barroso imorgon och därmed bekräftar den nominering som 27 medlemsstater enhälligt har gjort.

Även om Barroso: Exp, DN och DN
Annonser