BarrosoMed 382 röster för och 219 mot godkände Europaparlamentet för några minuter sedan Rådets enhälliga nominering av José Manuel Barroso till en andra mandatperiod som ordförande för Kommissionen. Med stöd av en absolut ”Lissabonmajoritet” i parlamentet har han nu fått ett tydligt femårigt mandat. Som representant för det svenska ordförandeskapet och för Rådet gratulerade jag personligen Barroso efter omröstningen i kammaren.

Ett antal viktiga och svåra frågor lär dominera den europeiska agendan de kommande åren, och därför är dagens godkännande av Barroso mycket viktigt. Europa behöver röra sig framåt för att kunna ta ledningen i de globala klimatförhandlingarna, skynda på den ekonomiska återhämtningen och skapa bättre förutsättningar för jobbtillväxt. En kommission med ett tydligt mandat är nödvändig för att detta ska kunna ske. Gårdagens debatt i Europaparlamentet visar att förväntningarna på Barroso och den nya kommissionen är höga.

Barrosos första uppgift blir nu att börja förbereda för en ny kommission, som kommer att bli föremål för utfrågningar i och godkännande av Europaparlamentet senare i höst. Detta kommer att ske i samarbete med det svenska ordförandeskapet.

Också om Europaparlamentets godkännande: Exp, DN, DI, SvD1, SvD2, AB1,
AB2, Ledarbloggen