Det svenska ordförandeskapet kommer tillsammans med kommissionen att representera EU vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 24-25 september. Som en förberedelse inför det har jag idag förankrat ordförandeskapets politik i Europaparlamentet. I morgon kommer statsministern att hålla en middag med sina stats- och regeringschefskollegor för att förankra politiken hos övriga regeringar.

Vi har gjort många kraftfulla åtgärder i form av stimulanspaket, ökade resurser till IMF och samordnade regleringar för finansmarknaderna. Man kan nu vara försiktigt hoppfull om att det, ekonomiskt sett, värsta ligger bakom oss. Däremot är det mycket allvarligt med den stigande arbetslösheten.

Vid G20 förväntar vi oss att ytterligare steg ska tas vad gäller samordnade regleringar av finansmarknaderna. En fråga som flera har europeiska ministarar tagit upp är att bonussystem ibland lett till ökat risktagande. Vi hoppas komma med förslag på principer för bonusar till Pittsburgh.

Vidare är det viktigt att nu tänka på hur vi åter får balans i statsbudgetarna efter detta extrema läge. Vi måste ha så kallade exit-strategier ut ur krisen. Klimatfrågan kommer förstås också upp på G20. Vi måste ta ett steg framåt för att lösa finansieringen av klimatåtgärderna.