Den här veckan kommer Östersjön att vara i centrum för en hel del av ordförandeskapets aktiviteter. På måndagen invigdes Östersjöveckan med olika aktiviteter runt om i landet och den 17-18 september är jag värd för en ministerkonferens i Stockholms stadshus om hur Östersjöstrategin kan fungera som modell för andra regionala samarbeten. Målen med strategin är att:

  • Förbättra miljön
  • Öka välståndet
  • Göra regionen mer tillgänglig och attraktiv
  • Öka tryggheten och säkerheten

Fotograf: Gunnar Seijbold/RegeringskanslietKonferensen inleddes idag med att EU-ministrarna samlades på Briggen Tre kronor för att se en utställning. Syftet var att visa exempel på hur man kan samarbeta närmare i Östersjöregionen. Till exempel visades hur man kan ta bort onödiga handelshinder.

I kväll kommer kung Carl XVI Gustaf att dela ut regeringens vattenpris, the Baltic Sea Water Award. I år har priset tillfallit HELCOM, en organisation som under 30 år outtröttligt har arbetat för att skydda Östersjön från föroreningar. Östersjön behöver verkligen den här typen av engagemang. HELCOM förtjänar verkligen det här priset.