Efter månader av förberedelser var det idag äntligen dags att hålla ministerkonferens om Östersjöstrategin i Stadshuset. Syftet med konferensen var att utifrån Östersjöstrategin som modell visa hur grannländer i olika regioner kan arbeta tillsammans för att tackla gemensamma utmaningar.

Fotograf: Gunnar Seijbold/RegeringskanslietAtt jobba på det här sättet med s.k. makroregionala strategier är ett nytt och spännande sätt att arbeta. Tanken är att grannländer kan samarbeta runt gemensamma frågor och på ett effektivare sätt utnyttja de EU-program och strukturer som redan finns. Till exempel kommer länderna i Donau-regionen att sjösätta en egen strategi. Det kommer att bli en av de prioriterade frågorna för Ungern under deras ordförandeskap 2011.

För att strategin ska fungera är vi beroende av medlemsstaternas vilja. Konferensen innebar en chans för de åtta Östersjöstaterna att visa sitt engagemang och hur viktigt det är att vi snabbt kan komma igång med själva projekten. Under konferensen antogs en gemensam deklaration för att manifestera detta.

Östersjöstrategin är en av ordförandeskapets prioriterade frågor. Vår ambition är att strategin ska antas på toppmötet i slutet av oktober. Då kan vi också börja det viktiga arbetet med att sjösätta projekten, redan under vårt ordförandeskap.

Annonser