Idag är det European Day of Languages. Det finns ibland en tendens till att allt bra ska få en egen dag, men oaktat detta bör vi uppmärksamma hur viktigt mångspråkighet är. Europa är en stor blandning av språk och kulturer, och det ska vi vara stolta över. Antalet språk i Europa har uppskattats till kring 225, vilket naturligtvis spelar roll rent politiskt. Att medborgare ska kunna förstå och göra sig förstådda är centralt i en demokrati.

I EU-sammanhang innebär detta en fin balans mellan mångspråkighet och effektivitet. Att vi använder 23 språk i Europaparlamentet är nödvändigt för att se till att medborgare kan följa debatter och att alla europaparlamentariker har samma möjlighet till inflytande. Men översättning är också ett hinder för effektivt arbete inom unionen. I exempelvis ministerrådet tror jag att vi behöver koncentrera oss på några få arbetsspråk, till exempel på våra informella möten.

Annonser