Idag och imorgon hålls en stor konferens om europeiska opinioner på Göteborgs Universitet. Den ordnas av kommissionen i samarbete med det svenska ordförandeskapet och Göteborgs Universitets SOM-institut. Mina forna kollegor på statsvetenskapen i Göteborg, under ledning av Sören Holmberg, är världsledande när det gäller opinionsforskning så det är förstås roligt att se att detta uppmärksammas när kommissionen väljer var de ska lägga sin stora Eurobarometer-konferens. Forskare från hela världen var där, 25 nationaliteter och bland den giganter som professpor Ronald Inglehart från University of Michigan.

Jag hade äran att inledningstala tillsammans med Margot Wallström och sedan lyssnade jag mycket intresserat på professor Ziga Turk som är f.d slovensk EU-minister och numera huvudsekreterare i Reflektionsgruppen om Europas framtid som leds av Felipe Gonzales. Han målade upp de stora utmaningar som Europa står inför de närmaste åren och behovet av en ny europeisk berättelse efter enandet av öst och väst. Hans föredrag följdes av Kalypso Nicolaidis som är medlem i samma reflektionsgrupp och som kåserade kring hur politiker kan tillfredsställa och svara mot olika opinioner i Europa. Reflektionsgruppen skall presentera sin rapport under våren. Med Ziga och Kalyso i gruppen lär det bli spännande.

Hann även med att medverka på en av de lärarkonferenser som regeringskansliet, kommissionen och Internationella programkontoret ordnar runt om i landet för samhällskunskapslärare. Denna gång var det västsvenska lärare som hade samlats på Burgårdsgymnasiet.

Annonser