I Tjeckien lämnade igår 17 senatorer in en begäran om att landets Författningsdomstol skall granska Lissabonfördragets förenlighet med den tjeckiska författningen på ett antal punkter. Författningsdomstolen har redan granskat detta men eventuellt behöver en kompletterande behandling göras. Om någar dagar vet vi hur lång tid detta kommer att ta. Författningsdomstolen har sagt att de avser att behandla ärendet ”skyndsamt” men om det handlar om veckor eller månader är ännu oklart. Därefter återstår också Vaclav Klaus, den tjeckiske presidentens underskrift. Båda kamrarna i Tjeckien har godkänt födraget och alla opinionsundersökningar tyder på att en majoritet av det tjeckiska folket är för fördarget. Men, alla nationella ratificeringar måste vara helt avslutade innan fördraget slutligen kan träda ikraft.

När EU som bäst håller andan inför den irländska folkomröstningen imorgon kan det bli så att vi, även om irländarna röstar ja, inte vet vilket fördrag som skall gälla i EU. De omedelbara effekterna av ett dröjsmål kan bli att vi får utse en kommission baserad på Nicefördraget eftersom vi måste få en kommission på plats så snart som möjligt. Det svenska ordförandeskapet har fortfarande som mål att besluta om en lista på den nya kommissionen på toppmötet i slutet på oktober. Därefter skall samtliga kommissionskandidater höras av Europaparlamentet, en process som tar 5-6 veckor.

Annonser