Finansministrarna har nu avslutat sitt möte i Göteborg. De har under Anders Borgs och Mats Odells ledning diskuterat högaktuella frågor. Vi verkar ha sett botten i den ekonomiska krisen och därför är det nu möjligt att lyfta blicken. Tre av frågorna handlade därför om strukturella framåtriktade åtgärder. Hur ska vi återfå balans i de nationella budgetarna? Hur ska vi göra för att undvika bestående arbetslöshet? och Hur kan det finansiella ramverket förbättras så att vi undviker en ny kris?

Det svenska ordförandeskapets andra huvudprioritering, klimatet, diskuterades också. Det handlade både om finansiering av åtgärder och erfarenheter av exempelvis koldioxidskatt. Parallellt har nu FN:s klimatförhandlingar på tjänstemannanivå pågått några dagar i Bangkok. Vi hör lite positiva signaler därifrån men vi behöver verkligen höja takten i förhandlingarna för att komma tillräckligt långt i Köpenhamn.