Jag reser snart från Prag där jag haft ett antal möten med premiärminister Jan Fischer, ett antal senatorer, senatens talman och utrikesutskottets ordförande. Syftet med resan har varit att försöka att utröna tidsplanen och de tänkbara scenarierna för ratificeringen av Lissabonfördraget.

Naturligtvis måste vi respektera den juridiska processen i Tjeckien. Samtidigt är det viktigt för ordförandeskapet att utröna vilka institutionella beslut vi kan fatta under hösten och när fördraget kan träda i kraft.

Dagens olika möten gav flera viktiga klargöranden:

– för det första att alla regeringen och parlamentets två kamrar samarbetar för att snabba på processen. De kommer skyndsamt att lämna sina remissvar till författningsdomstolen. Domstolen har också valt att använda sig av en särskild snabbspårsprocess.

– för det andra att de senatorer som lämnat in överklagandet inte kommer att fortsätta processen om domstolen finner att fördraget stämmer överens med den tjeckiska grundlagen.

– för det tredje att alla tror att presidenten kommer att skriva på ganska snart efter ett positivt utslag i domstolen.

– för det fjärde att hela processen kommer att bli klar under hösten. Som talmannen i senaten sade till mig idag – det är bara en fråga om när, inte om, fördraget träder i kraft.

Någon tid till måste vi avvakta för att domstolen ska kunna inleda den formella behandlingen och då uttala sig om hur lång tid behandlingen kan ta, men det var en viktig dag med flera klargöranden. Naturligtvis är det vårt mål att hela fördraget skall vara på plats under det svenska ordförandeskapet.

Annonser