Jag publicerar även här den debattartikel som jag låtit publicera på Europaportalen:

Oppositionen har presenterat sin nya röd-gröna myndighetspolitik. Det är många rutor och boxar i statsförvaltningen som ska ritas om. Vissa myndigheter föreslås slås samman och vissa myndigheters verksamhet föreslås tas över av andra myndigheter. Det är bara en myndighets verksamhet som de rödgröna vill lägga ner helt och hållet, nämligen Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Saknade folklig förankring
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har under ett och halvt decennium velat lämna det europeiska samarbetet. Vi har sett ett yrvaket ifrågasättande av denna politik under det senaste året.

Socialdemokraterna har aldrig haft någon egen EU-debatt att tala om då frågan splittrat partiet sedan länge. Under den socialdemokratiska regeringen lades ansvaret för EU-politiken på en diplomat medan EU-debatten fick skötas av en kommitté. Folkvalda socialdemokratiska politiker med titeln EU-minister lyste med sin frånvaro i både debatten och beslutsfattandet i Bryssel. Från Alliansen kritiserade vi Socialdemokraterna för att EU-politiken saknade folklig förankring.

Den nuvarande regeringen har helt lagt om EU-politiken. Det EU-politiska beslutsfattande måste förankras i en nationell debatt. Partiledarna, liksom jag själv, reser flitigt runt om i landet. Jag har haft en dialogturné där jag har bland annat träffat skolelever och företrädare för kommuner och näringsliv i alla Sveriges län. Vi har initierat en lärarsatsning där bland annat jag själv träffat hundratals gymnasielärare. Allt detta är en del av ordförandeskapsförberedelserna.

Kritiskt granskande rapporter
SIEPS bildades med Expertrådet för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) som förebild. Syftet med de båda organisationerna är att komma med kritiskt granskande rapporter för att lyfta fram fakta och förslag som kan ligga till grund för förändringar av den offentliga ekonomin respektive den Europeiska unionen.

Emellanåt presenterar både ESO och SIEPS obehagliga sanningar. Dessa har uppenbarligen varit allt för obehagliga för de röd-gröna. Efter valet 2002 var ett av Miljöpartiets samarbetskrav, på dåvarande finansminister Bosse Ringholm, nedläggning av ESO. De rödgröna fullföljer nu traditionen och föreslår att SIEPS ska läggas ned om de vinner valet 2010.

Sieps förändrat
När Alliansregeringen tillträdde för tre år sedan återupprättades ESO. Som EU-minister beställde jag tidigt en utredning, om hur SIEPS kan utvecklas, som blev klar förra året. Ett stort och framgångsrikt förändringsarbete har under året genomförts utifrån utredarens förslag. SIEPS ska inte längre dela ut allmänna forskningsmedel. Det har vi fria universitet som ska göra.

Däremot ska SIEPS, på samma sätt som ESO gör, fortsatt ta fram kritisk granskande rapporter. Dessa rapporter ligger ofta till grund för seminarier och ledarartiklar som för Europadebatten framåt. Vår regering, liksom många utländska regeringar och EU:s institutioner, hämtar konkreta förslag från SIEPS arbete. Det har vi för avsikt att göra även under nästa mandatperiod.

Annonser