Har haft en mycket intressant dag i Nikosia och där träffat representanter för Cyperns regering och parlament och dessutom den turkcypriotiska ledaren för att få en så bred uppfattning om konflikten kring öns delning som möjligt. Det är helt klart att frågan om Cyperns framtid är det som fullkomligt dominerar den politiska debatten på ön, även om jag faktiskt hade en intressant och givande diskussion om migrationsfrågor med inrikesministern. På lunchen med utrikesminister Kyprianou talade vi mest om öns delning, men också en del om klimat och Lissabonfördraget.

Med Cyperns pres. ChristofiasIntensiva samtal pågår sedan hösten 2008 mellan president Christofias och den turkcypriotiska ledaren Talat. FN finns med som ”facilitator” i förhandlingarna och jag träffade också en representant från FN för att få hans bild. Alla tre uppger att samtalen rör sig framåt, om än långsamt, men att det fortfarande finns stora svårigheter t.ex när det gäller öns framtida styrelseskick och frågan om egendom. Med turkcypriotiska ledaren TalatAtt öns ska enas i en federation är slutmålet och klockan tickar eftersom det är val på den norra sidan i vår, och mycket talar för att Talat då ersätts med en mindre lösningsorienterad person. Den preliminära tidsplanen är att nå en överenskommelse kring årsskiftet för att sedan underställas båda befolkningsgrupper i folkomröstningar.

FlaggaJag var förstås på Cypern för att lyssna men framför allt för att för det svenska ordförandeskapets räkning visa vårt stöd samt uppmana parterna att fortsätta och slutföra förhandlingarna. Förhandlingarna är svåra, sköra och det finns inga garantier att man lyckas. Men ett misslyckande nu innebär ett status quo för en mycket lång tid framöver.

Det är naturligtvis synd och skam att ett EU-land ska vara delat på detta sätt. Jag träffade två kvinnor som för organisationens PRIO:s räkning skrivit två rapporter om de ekonomiska vinsterna med en lösning. Det var dramatiska saker de kommit fram till. Naturligtvis skulle ett enande av ön innebära ökad säkerhet, avspänning och en normalisering av livet för alla cyprioter, men de ekonomiska vinsterna i form av jobb, tillväxt, ökad handel, investeringar, turism mm är betydande. Jag hoppas att denna typ av fakta och debattinlägg kommer att finnas med i en eventuell framtida folkomröstning som kommer att kräva stora portioner av mod och ledarskap från båda sidor.