Precis nu kom meddelande från Brno att den tjeckiska författningsdomstolen har avvisat klagomålet från de 17 senatorerna rörande Lissabonfördraget och den tjeckiska konstitutionen. Därmed finns inga konstitutionella hinder för president Klaus och vi hoppas alla att han gör det snart, mycket snart.

Annonser