Tjeckiens president Vaclav Klaus meddelade på en presskonferens för några minuter sedan att han skrev under Lissabonfördraget klockan 15 idag. Det är mycket goda nyheter! Det här innebär att samtliga 27 länder har ratificerat fördraget.

Det har varit en lång resa, men nu är Lissabonfördraget i hamn och kommer med all säkerhet att träda ikraft den 1 december. Nu börjar vi den nya resan med att med hjälp av fördraget fördjupa demokratin i EU, samtidigt som vi ökar öppenheten och gör det lättare att fatta beslut på en rad viktiga områden.

Annonser