Det är en påtaglig lättnad i EU:s huvudstäder efter Klaus’ underskrift igår. Nu kommer fördraget att träda ikraft den 1 december men det återstår en del att ordna innan. Statsministern inleder nu de formella konsultationerna med sina kollegor om de två poster som skall tillsättas. Ett extra toppmöte kommer att inkallas inom kort för att få detta på plats. Så fort det är klart vem som blir den höge representanten kan också Barroso färdigställa arbetet med hur den nya kommissionen skall se ut. Den höge representanten skall ju inte ”bara” vara chef för EU:s utrikestjänst, hon eller han skall också vara vice ordförande i kommissionen. Därför måste den platsen vara klar så att resten av kommissionspusslet kan läggas. Jag hör oroväckande rykten om att mycket få kvinnor är nominerade….

Strax åker jag till Bryssel för att återrapportera till Europaparlamentets utrikesutskott. Formellt är det diskussionerna på Gaerc i Luxumburg i måndags och tisdags som skall avhandlas, men jag kan tänka mig att det också blir mycket frågor om fördraget, topposterna, utrikestjänsten mm.