Det var onekligen en omtumlande dag i går när jag nominerades till Sveriges kandidat till den nya kommissionen. Jag är stolt och glad naturligtvis, det känns som ett stort förtroende. Som liberal är jag övertygad om att vi behöver ett starkt Europa för att lösa de stora gränsöverskridande utmaningar som Europa står inför : klimatet, den ekonomiska krisen, EU:s roll i världen, den gränsöverskridande brottsligheten mm.

Jag har jobbat med EU-frågor i nästan hela mitt vuxna liv – i teoretisk bemärkelse genom min forskning och undervisning på universitetet, sju år i Europaparlamentet och drygt tre år som EU-minister. De kunskaper, erfarenheter och kontaktnät som jag utvecklat under denna tid hoppas jag kan vara till hjälp för mig som svensk kommissionär.

Just nu spekulerar alla för fullt om de poster som skall utses på den middag som statsministrarna kommer att hålla i Bryssel imorgon. Förhandlingarna fortsätter in i det sista med ambitionen att imorgon kväll (natt?) ha enats om en pemanent ordförande i europeiska rådet, en hög representant och också om en tredje mycket viktig post, generalsekretararen i rådet.

När dessa poster är klara kommer Barroso att sätta ihop sin lista på ny kommission och skicka den till Europaparlamntnet som skall kalla varje kommissionskandidat till hearing i de olika utskotten. Utfrågningarna kan förhoppningsvis komma igång i mitten på december så att den nya kommissionen kan tillträda i månadsskiftet januari-februari.

Fram tills dess fortsätter jag naturligtvis mitt uppdrag som EU-minister och gläds åt möjligheten att avsluta det svenska ordförandeskapet. Nu gäller det att gå ihamn med det sista. Idag har vi toppmöte med Ryssland och president Medvedev är på besök i Stockholm. Med honom blir det samtal om klimat, den ekonomiska krisen, energi och mänskliga rättigeheter. Det är viktigt att finna samarbetsformer med Ryssland, vi har många gemensamma problem där såväl Ryysland som EU tjänar på att samarbeta. Men det måste vara tydligt att det samarbetet skall vila på respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten.

Imorgon inleds folkpartiets landsmöte i Växjö och jag ser frame mot att tillbringa helgen debatterandes motioner coh politik med mina partivänner.

Annonser