På plats i Strasbourg för en förhållandevis lugn session i Europaparlamentet. Det är fullsatt i det svenska delegationsrummet när inte mindre än sju statsråd är på plats samtidigt. Parlamentet blir allt viktigare, särskilt nu när Lissabonfördraget träder ikraft. Därför är den här närvaron viktig, och det visar samtidigt att vi tar parlamentets arbete på allvar.

Idag har jag träffat ,Torbjörn Jagland tidigare norsk utrikesminister och sedan ett par månader generalsekreterare i Europarådet. Vi talade bland annat om situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och Vitryssland. Förhoppningsvis kommer Ryssland inom kort att ratificera det protokoll till MR-konventionen som förenklar Europadomstolens arbete.

Dessutom diskuterade vi relationerna mellan EU och Europarådet. Lissabonfördraget innebär ju att EU ansluter sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, vilket ska ge EU-medborgarna ett starkare skydd. Jagland var mycket tydlig med att man inte ska betrakta EU och Europarådet som konkurrenter, när EU nu börjar fokusera mer på rättighetsfrågor. Jag delar helt den inställningen. Europarådet med sin breda medlemskrets och de olika konventioner som binder medlemsländerna har en helt central uppgift, som kompletteras av MR-arbetet i EU.