Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har idag i samband med en pressträff i Bryssel presenterat ansvarsfördelningen i den nya EU-kommissionen och föreslagit att jag ska ansvara för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration.

Jag är stolt över förtroendet att ansvara för några av de tuffaste utmaningarna för EU-samarbetet. För en liberal är det hedrande att få leda EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel, och med att få en gemensam asylpolitik på plats samtidigt som vi öppnar vägar för laglig migration till Europa. Dessutom behöver vi ge EU en tydligare roll när medlemsländerna drabbas av katastrofer. Med Lissabonfördraget får de här områdena ännu större tyngd inom EU.

Stockholmsprogrammet är en av de viktigaste prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet och handlar om frågor som verkligen berör medborgarna. Min uppgift i kommissionen blir att omsätta det i praktiken. Jag ser fram emot att samarbeta nära med kommissionär Viviane Reding, som föreslås som kommissionär för grundläggande rättigheter, för att säkra en effektiv brottsbekämpning och en migrationspolitik där individens rättigheter står i centrum.

Jag gläds också över att mina liberala kollegor i kommissionen fått viktiga poster. Estländaren Siim Kallas och Nederländernas Neelie Kroes blir båda vice ordförande i kommissionen, med ansvar för transport- respektive IT/telekomfrågor. Finländaren Olle Rehn får ekonomi- och valutafrågor, belgaren Karel de Gucht handel. Sloveniens Janez Potočnik tar hand om miljöfrågor medan Maire Geoghegan-Quinn från Irland får forskningsområdet och cyprioten Androulla Vassiliou blir ansvarig för utbildnings- och kulturfrågor. Sammanfattningsvis får vi alltså på en rad tunga områden liberala kommissionärer.