Att komma ur den nuvarande krisen och undvika framtida finanskriser har tillsammans med klimatfrågan varit ordförandeskapets viktigaste prioriteringar. Därför är det glädjande att Anders Borg igår lyckades ena medlemsstaterna om att upprätta tre gemensamma myndigheter för övervakningen av finansmarknaderna. En myndighet för övervakning av banker, en för försäkringar och en för värdepappersmarknader. Det kommer fortfarande vara de nationella myndigheternas uppgift att direkt granska enskilda finansbolag. Men då vi sett att hela EU drabbas om det byggs upp ohållbara risker i enskilda medlemsländer ska dessa gemensamma myndigheter se till att kontrollen i framtiden är fullgod i alla medlemsländer. Sedan tidigare hade finansministrarna i Ekofin enats om en styrelse för övervakning av EU:s makroekonomiska stabilitet. På så sätt bör vi kunna upptäcka om det byggs upp ohållbara risker i vår ekonomi. Förhoppningsvis har vi lärt oss så mycket av denna kris och samordnat våra åtgärder att vi inte behöver uppleva en lika dramatisk kris i framtiden. Med detta beslut har vi levererat ytterligare en viktig pusselbit av de svenska ordförandeskapsprioriteringarna.

Annonser