Jag hör den glada nyheten att Konkurrenskraftsrådet idag har enats om en allmän inriktning om ett gemensamt EU-patent. Ett gemensamt patent i EU betyder väldigt mycket för enskilda innovatörer och företag och därför också mycket för EU:s tillväxt. Att inte behöva ansöka om patent i 27 olika länder förenklar enormt. Förhandlingarna om ett gemensamt patent har pågått i flera decennier så detta är en stor dag!

Annonser