Idag har Frankrikes jordbruksminister Bruno Lemaire bjudit in 21 av sina kolleger till ett möte i Paris för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP:s) framtid. Det innebär att alla utom fem EU-medlemmar samlats på ministernivå. Mötet sker utanför EU:s institutionella ram och utan deltagande från det svenska ordförandeskapet. Sedan länge är det planerat att jordbruksminister Eskil Erlandsson avser att hålla ett ordinarie jordbruksråd den 16 december för att särskilt diskutera CAP:s framtid. Det är därför underligt att Frankrike valt att föregripa denna debatt genom sitt initiativ. Alla medlemstater har ett legitimt intresse av att vara med och utforma framtidens jordbrukspolitik. Det är också viktigt att respektera EU:s institutioner och att uppträda i god europeisk anda.