Året lider mot sitt slut och därmed även det svenska ordförandeskapet. Det har varit oerhört spännande, jobbigt och roligt. Det har verkligen varit en förmån at få vara med och påverka den europeiska agendan och att få förmånen att jobba med så många engagerade och duktiga människor. Ett ordförandeskap är verkligen ett lagarbete och utan alla fantastiska medarbetare i Regeringskansliet och på representationen i Bryssel hade det aldrig gått.

Den 29 december trädde tjänstedirektivet i kraft, det är oerhört glädjande. En enklare och friare marknad för tjänstesektorn kommer att innebära fler jobb och större valfrihet för konsumenterna.

Juldagarna har präglats av oroligheterna i Iran där oppositionella och regimkritiker fortsätter att protestera mot en förtryckande regim. Vi vet inte vad som händer exakt men det kommer oerhört oroväckande rapporter om döda och fängslade. Måtte 2010 bli ett år då demokratin och de mänskliga rättigheterna kan segra även i Iran.

Om några timmar lämnar vi över till spanjorerna. Jag önskar dem lycka till och ser fram emot att jobba med dem. Läsare av denna blogg önskas ett riktigt Gott Nytt År.

Annonser