Tragedin i Haiti är fasansfull. Detta lilla fattiga land är så skoningslöst drabbat och omfattningen av förödelsen, död, lidande och hemlöshet är helt ofattbar. Det är så plågsamt att se bilder från rasmassorna och att läsa om räddningsarbetarnas förtvivlade kamp att rädda liv och ta hand om skadade. EU:s biståndsministrar håller ett extrainsatt möte på måndag för att diskutera hur EU:s insatser bäst kan samordnas, både nu och på lång sikt för uppbyggnaden.

Annonser