Det blev tre långa timmar i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, med totalt 36 frågeställare som grillade mig om olika aspekter på asyl, migration, narkotikasamarbete, trafficking mm. Ganska svettigt och kort tid att svara på mycket svåra och komplexa frågor enligt modellen att frågeställaren har en minut (och lyckas ofta klämma in tre/fyra frågor på denna tid), jag har två minuter för att svara, sedan är det en minuts uppföljningsfråga och en minuts svar.

På det stora hela var det en bra stämning i utskottet, ledamöterna är kunniga och engagerade. En majoritet av frågorna kretsade kring asyl och illegal migration, eftersom detta är det område där det finns de största åsiktskillnaderna mellan partigrupper och nationaliteter. Det finns säkert en och annan som anser att jag är för mjuk i asylfrågorna och som i huvudsak ser migration som en säkerhetsfråga. Det är naturligtvis inte en världsbild jag kan ställa upp på. EU har ett ansvar att erbjuda skydd åt de som verkligen behöver det.

Jag försökte lyfta fram de huvudsakliga prioriteringarna jag ska fokusera på: att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik med likvärdiga villkor, att etablera system för laglig invandring och att ta fram en strategi för inre säkerhet så att myndigheterna kan samarbeta bättre för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Stockholmsprogrammet, som antogs i december, innehåller nästan 200 åtgärder där kommmissionen ska lägga förslag SNARAST, så det blir en hel del att göra.

Trots den intensiva utfrågningen var det tre ganska roliga timmar. Det här är ju angelägna frågor där det finns ett stort intresse bland medborgarna och ett uppenbart mervärde av att jobba tillsammans i Europa. Efter att utskottet precis nu avslutat ett internt möte har jag också fått en formell bekräftelse på att jag är godkänd som kommissionär.

Den bulgariska kommissionskandidaten Rumjana Zjeleva hoppade av i morse och nu har den bulgariska regeringen utsett en ny person som i sin tur skall förhöras. Det innebär troligen en del förseningar vad gäller omröstningen om hela kommissionen som skulle äga rum på tisdag nästa vecka. Idag eller imorgon bör tidtabellen klarna något.

Skönt att hearingen är över nu. Nu ska jag helt fokusera på att börja planeera för det nya livet i kommissionen.

Mitt anförande i utskottet hittar du inom kort här. Under tiden finns den engelska översättningen här.
Hela utfrågningen kan du se här.