Cecilia Wikström skrev häromdagen på DN Debatt om Europaparlamentets utfrågningar av den nya kommissionen, och föreslog att ett liknande system borde införas i Sverige. Utan att lägga mig i den diskussionen, tycker jag att det är en bra princip att vi kommissionärer granskas och frågas ut av parlamentet. Vi tvingas redogöra för våra värderingar, våra tidigare ställningstagande och för vad vi vill göra. Det är bra för öppenheten inom EU.

Resultatet av utfrågningarna, de utvärderingar parlamentets utskott sammanställer om oss, finns nu på nätet. För den intresserade européen rekommenderar jag en titt.