Idag är det den 9 mars och det är exakt en månad sedan Europaparlamentet röstade för den nya kommissionen. Det har varit en oerhört spännande och intensiv månad. Vi är nu tillbaka i Strasbourg. hela kommissionen träffas här under sessionerna för veckomöte på tisdagen. Jag kommer visst aldrig ifrån pendlandet till denna stad…..

Kommissionen diskuterade – som vanligt – Grekland och antog också en rapport från min danska kollega Connie Hedegaard (klimatkommissionär) om vägen efter Köpenhamn. Det handlar om en översikt över vart vi står och hur vi kan komma framåt i förhandlingarna i Cancun senare i år och sedan nästa år i Sydafrika på nästa internationella klimatmöte. Målet är att till Sydafrika kunna fatta en internationell bindande överenskommelse. Rapporten skall diskuteras på miljörådet nästa vecka.

I morse deltog i en debatt i kammaren om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i EU (företrädelsevis studenter och forskare). Kommissionen har lagt ett förslag om hur vi kan underlätta den interna rörligheten för dem.

Resten av dagen har bestått av möten om bl.a visumliberalisering i Balkan och frågan om hur flyktingbarn behandlas med Europarådets MR-kommisionär Tomas Hammarberg. Ikväll äter jag middag med ledningen för LIBE-utskottet, ”mitt” utskott för att diskutera aktuella frågor.

Annonser