Den fruktansvärda terrorattacken i Moskva i går gör att vi återigen påminns om hur oskyldiga drabbas när terrorister slår till. Minst 40 döda och över hundra skadade, vanliga moskvabor på väg till jobbet i morgonrusningen. Jag talade bl.a om detta idag när jag träffade EU:s sk. anti-terrorsamordnare Gilles de Kerchove. Jag håller på att arbeta med EU:s interna säkerhetsstrategi och i den är kampen mot terrorismen förstås en viktig del. I arbetet med att utarbeta strategin har jag beställt en rad utvärderingar av EU.s nuvarande verktyg mot terrorism samt en översyn av alla de informations och datautbytessystem som finns. jag försöker också uppdatera mig på det senaste inom säkerhetsforskningen och i det syftet träffade jag bl.a Magnus Ranstorp och andra forskare på försvarshögskolan i Stockholm i fredags. Magnus arbetar mycket med strategier mot radikalisering och prevention och det var mycket intressant att ta del av hans och andras forskning. Efter påsk ska jag också träffa Amnesty International för att få deras syn på dessa svåra och viktiga frågor.

I övrigt har jag idag träffat det inkommande belgiska ordförandeskapet och talat asyl och migrationsfrågor. Belgarna har en mycket ambitiös agenda för hösten och delar helt min ambition att arbeta för att EU ska ha en gemensam anständig asylpolitik där det finns gemensamma minimikrav för bl.a mottagande. Det ligger en rad förslag på rådets bord nu och det är viktigt att de antas så att vi kan få standardiserade humana regler. Men motståndet i vissa länder är stort. Belgarna är i alla fall redo att göra en stor insats och har en gemensam asylpolitik som en av sina prioriteringar i höst.

Hörde nyss att Sofi Oksanen fått Nordiska Rådets litteraturpris för sin bok Utrensning. Det var goda nyheter. Utrensing är en fantastiskt välskriven roman som varmt rekommenderas som läsning över påsken.

Annonser