Efter några dagars påskledighet, som för min del inneburit flytt hit med familjen, är det åter full rulle i kommissionen. Jag har idag haft ett längre möte med Amnesty International för att diskutera asylfrågor, barnens rättigheter och MR-aspekten på kampen mot terrorismen. Som Amnesty- medlem sedan 25 år tillbaka är jag ganska väl införstådd med vad de tycker, men det var ändå intressant och värdefullt att få höra deras syn på ett antal förslag som vi just nu diskuterar. De hade en del bra och konkreta förslag till den strategi för inre säkerhet som jag arbetar med.

Annars har dagen mest gått åt till att förbereda inför två Spanienbesök. I slutet på denna vecka åker jag till Madrid för en konferens mellan EU och USA. Vi ska då med bl.a Janet Napolitano diskutera diverse juridiskt samarbete och ett antal förslag på terrorbekämpningsområdet. Även Guantanamo kommer nog att komma upp, här har ju president Obama inte hållt sitt löfte att stänga det under sitt första år.

Nästa vecka ska jag åter till Spanien, denna gång till Zaragoza för en stor ministerkonferens om integration som det spanska ordförandeskapet organiserar. Förutom jag ska bl.a Nyamko Sabuni tala.

Annonser