Solen strålade och det var sommarvarmt när vi landade i Madrid på torsdag eftermiddag. Tyvärr hann vi inte njuta så mycket av vädret under de två mycket intensiva dagarna vi tillbringade med mina amerikanska kollegor. EU och USA träffas två gånger om året för att diskutera inrikes och rättsfrågor och denna gång skedde det under ledning av det spanska ordförandeskapet. Från EUs sida var det de två spanska ministrarna, de belgiska eftersom de tar över vid halvårsskiftet samt jag och Viviane Reding från kommissionen. USA representerades av Janet Napolitano, Secretary for homeland security, samt justitieministern Eric Holder.

Vi hade konkreta och bra diskussioner om samarbete i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, juridiskt samarbete, Guantanamo, migrationsfrågor mm . Jag redogjorde för vilka krav EU ställer för att vi ska kunna få ett nytt SWIFT-avtal och vi enades om att inleda dessa förhandlingar så snart rådet formellt antagit förhandlingsmandatet. Det blev en konstruktiv diskussion och det finns en vilja från båda sidor att hitta lösningar samtidigt som jag tror att amerikanarna inser att dataskyddet måste förbättras. Det kommer trots det att bli tuffa förhandlingar under våren men det är bra att ha träffats och suttit ner tillsammans och identifierat svårigheterna innan de riktiga förhandlingarna drar igång.

Vi talade också om cybercrime och jag tog upp frågan om barnpornografibrott och de websiter som finns på amerikanska servrar. Vi kom överens om att fördjupa samarbetet här för att få bort barnpornografi från nätet, eventuellt blir detta tema för vårt nästa möte i Washington i oktober.

Hann även med att tala på ett frukostmöte som arrangerades av Nueva Economia Forum. Där var ca 200 företagsledare, journalister, politiker och andra opinionsbildare. Det blev en intressant
diskussion. Du kan läsa talet här

Annonser