Är i Zaragoza på en ministerkonferens om integration som det spanska
ordförandeskapet ordnar. Integration av de som kommer till oss och de
som redan lever i EU är förstås en oerhört viktig fråga.
Trots ekonomisk kris och arbetslöshet kommer i princip alla EU-länder
att behöva arbetskraftsinvandring inom kort. Från och med 2013 minskar
EUs befolkning. För att kunna försörja en åldrande befolkning och
ha konkurrenskraftiga ekonomier behöver vi bli fler och ett sätt är
att öka arbetskraftsinvandringen. Behoven kommer att variera och
varje land bestämmer förstås självt, men det bör finnas en
uppsättning gemensamma regler för hur arbetskraftsinvandringen sker
och vilka rättigheter de som kommer har. Jag kommer att lägga förslag
här inom kort för att undvika diskriminering och utnyttjande av de
människor som kommer.

Men vi måste också bli mycket bättre på att ta hand om de
invandrare som redan finns i Europa. Integrationen sker förstås bäst
på lokal nivå i samspel mellan de olika institutioner, föreningar och
förutsättningar som finns. Vi fick höra om många intressanta
exempel. De flesta länder tycks vara överens om behovet av
introduktionskurser med fokus på att lära sig det nya landets språk
och behovet av att snabbt komma in på arbetsmarknaden . Men annars
finns det mycket olika åsikter mellan länderna och vi hade en
animerad men intressant diskussion kring detta.

Kommissionen har tagit fram en slags handbok för integration med
exempel på olika metoder och strategier i medlemsländerna. Det är
just det som är kommissionens roll här , inte att harmonisera men vi
kan hjälpa till att ordna mötesplatser, sammanställa goda exempel
och finansiera olika projekt.

På kvällen var det middag och underhållning på Aragoniens regionala
parlament som är beläget i det fantastiska palatset La Aljaferia.
Det är ett palats som ursprungligen byggdes av morerna för över
tusen år sedan, men som också har använts av de olika spanska
kungarna som satt sin prägel på arkitekturen.

Trots den utsökta maten och dansuppvisningen var vi många som
fingrade på våra iphones för att se hur det står till med flygen.
Den isländska askan ställer onekligen till det för många när
ministrar mm från 27 länder ska ta sig hem …

Annonser