Som kommissionär för inrikesfrågor har jag två huvudområden jag vill arbeta med. Jag vill att EU ska få en gemensam asyl- och migrationspolitik som bygger på anständighet, värdighet och respekt för mänskliga rättigheter, samtidigt som vi öppnar upp fler legala vägar in i Europa. Och jag vill skapa ett tryggare Europa som tar kampen mot den organiserade brottsligheten.

Idag presenterade jag tillsammans med min kollega Viviane Reding en plan med konkreta förslag för hur vi ska nå dit. Denna handlingsplan bygger på Stockholmsprogrammet, som förhandlades fram under det svenska ordförandeskapet, och innehåller en rad förslag som vi ska arbeta fram de kommande åren.

Bland annat kommer jag att lägga fram förslag om

  •  En intern säkerhetsstrategi. Denna ska bland annat stärka EU:s arbete mot organiserad brottslighet och EU:s beredskap att hantera kriser. Den interna säkerhetsstrategin kommer att presenteras i höst.
  • Legal migration. EU står inför en stor demografisk utmaning och vi behöver öppna fler lagliga vägar in i Europa om vi ska kunna trygga vår välfärd. Redan i vår kommer jag att lägga fram ett direktiv för säsongsarbete, där det finns ett stort behov av arbetskraft från länder utanför EU. Jag vill att detta ska kunna ske reglerat, lagligt och med rättigheter för dessa människor.
  • En anständig asyl- och migrationspolitik. Det är viktigt att människor som kommer till EU i behov av internationellt skydd ska få det. Väl medveten om att alla inte kan få stanna i Europa vill jag också arbeta för att säkerställa att alla människor tas emot med värdighet, anständighet och full respekt för den grundläggande rättigheterna. Ett förslag som kommer inom några veckor på detta område handlar om hur vi ska emot ensamkommande flyktingbarn och säkerställa att deras bästa ställs i centrum. 
  •  Åtgärder mot organiserad brottslighet. Jag kommer bland annat att föreslå att stjäla någon annans identitet – ett av de snabbast växande brotten globalt – ska kriminaliseras. Jag kommer också att undersöka viktiga frågor som datalagringsdirektivet och PNR (passagerardata för flyg) noga. Dessa är användbara verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten, men också känsliga ur integritetssynpunkt. Jag kommer därför att göra en stor översyn över vilka system vi har för datalagring och informationsutbyte för att se om varje system fyller sin funktion, om de är proportionella och om de kan förses med ytterligare garantier för integriteten och mot missbruk.

Läs gärna mer här om vad jag vill göra de kommande åren och vad denna handlingsplan innehåller .
Hela förslaget finns här.