En domstol i Vilnius har idag stoppat den Pride-festival som skulle hållas i dagarna. Man hänvisar till att det skulle hota den allmänna ordningen och att deltagarnas säkerhet inte kan garanteras. Men vi får aldrig låta intoleranta krafter vinna – det är statens uppgift att garantera medborgarnas grundläggande rättigheter.

Det är därför beklagligt att Litauens första pride-festival inte ser ut att kunna genomföras. Mötesfrihet är en grundläggande rättighet som finns inskriven i Litauens grundlag såväl som i Europakonventionen och Lissabonfördraget. Denna rättighet måste gälla även HBT-personer.

Tyvärr har vi sett ett flera exempel på HBT-personers utsatthet även i Europa senaste åren – jag har bland annat bloggat om att Pride-festivalen i Belgrad hotades och om Litauens diskriminerande lag mot HBT-personer.