Tidigare idag presenterade jag ett förslag för att vi inom EU ska bli bättre på att möta problematiken med ensamkommande barn. Vi ser att detta är en växande trend, med 11 000 asylsökande förra året. Mörkertalet är dock stort eftersom de flesta inte söker asyl – uppskattningar av frivilligorganisationer talar om 50 000-100 000 ensamkommande barn i EU totalt.

Det är därför viktigt att vi har arbetar gemensamt utifrån vissa grundläggande värden i EU. Jag föreslår därför tio principer, en sorts uppförandekod för medlemsstaterna, för arbetet med de ensamkommande barnen, tillsammans med flera konkreta åtgärder.

Först och främst är det viktigt att barn alltid ska ha rätt att behandlas som barn, och att deras bästa alltid ska sättas i centrum. Detta är en viktigt grundläggande princip som måste prägla arbetet med de ensamkommande barnen. Därför föreslår jag mer konkret bland annat att alla barn ska ha rätt till ett juridiskt ombud, att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt och helst högst sex månader, och att vi ska undvika att hålla barn inlåsta. Vi måste också jobba med ursprungsländerna för att undvika att barn hamnar i händerna på traffickingligor, göra vårt yttersta för att barn ska kunna återförenas med sina familjer (under förutsättning att detta ligger i deras intresse) och att det finns vissa garanterade villkor för mottagning och prövning av de ensamkommande barnens fall.

Detta är en fråga jag kommer att jobba vidare med, men detta är ett första steg för att EU ska bli bättre på att ta hand om de ensamkommande barnen, som är en utsatt grupp.

Följ länkarna för att läsa mer om de tio principerna och de åtgärder jag föreslår.