Kommissionen har idag föreslagit att Estland ska få delta fullt ut i det gemensamma valutasamarbetet och införa euron från 1 januari 2011. Detta är mycket glädjande!

Estland har genom hårt arbete gjort stora framsteg. Det handlar om ett öppet land med en sund ekonomi som visat att man tror på euro-samarbetet. Detta i en tid då den ekonomiska krisen har satt den gemensamma valutan under prövning.

Jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att krisen inte är eurons fel. Istället ser vi hur krisen svetsat samman euro-länderna och hur euron fortsätter att vara attraktiv.

När allt fler länder ansluter sig kommer det svenska utanförskapet att bli än mer kännbart. Jag är därför övertygad om att Sverige bör ansluta sig fullt ut till samarbetet.

Den som vill läsa hela rapporten, som min kollega Olli Rehn presenterade idag, hittar den här

Annonser