Jag har precis varit i Warszawa där det pågår en konferens, European Border Guards Conference. Det finns 400 000 gränsvakter i EU och konferensen ger möjlighet för några av dem att mötas och diskutera gränskontrollsamarbete inom Europa och med grannländer. Konferensen sammanföll med att EUs gränskontrollmyndighet Frontex fyllde fem år och med anledning av det ordnades en paneldebatt där bland annat jag och den spanske inrikesministern Alfredo Rubalcaba medverkade. Diskussionen efteråt handlade väldigt mycket om grundläggande rättigheter och deras betydelse i gränskontrollarbetet.

Nu skall Alfredo och jag åka vidare till Kazan i Ryssland för ett topppmöte med de ryska inrikes och justitieministrarna. Vi har dessa möten varje år för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Denna gången blir det bland annat trafficking, gränskontroll, terrorism och kampen mot korruptionen. Från EUs sida vill vi också prata rättssamhälle och mänskliga rättigheter medan ryssarna helst vill tala visumlättnader. Bäddat för två intressanta dagar således.

Annonser