Som kommissionär försöker jag regelbundet besöka de olika myndigheter och organisationer som jobbar med de frågor jag är ansvarig för. Det finns så klart oerhört mycket jag skulle vilja besöka och se runt om i Europa. Man får börja i någon ände, och idag var jag i ett regnigt Skåne.

I Malmö träffade jag först Gränspolisen, som berättade om sitt arbete mot organiserad brottslighet. De tog också upp några fall de jobbar med just nu, bland annat ett där de sprängt en traffickingliga.

Jag fick möjlighet att träffa tre av de unga män som utnyttjats, i deras fall till tvångsarbete. Det var ett gripande möte. Genom att prata med dem påminns man verkligen om varför det är så viktigt att kämpar mot den moderna slavhandel det faktiskt handlar om.

Poliserna som arbetar med dessa frågor betonade att vi måste titta på straffskalorna för trafficking, det är idag svårt att komma åt brottslingarna bakom detta brott. Samtidigt, menade de, kan vi bli oerhört mycket bättre på att ta hand om de som utsatts och hjälpa dem till ett värdigt liv.

Detta bekräftar den bild jag själv har. Jag la tidigare i vår fram ett förslag där jag bland annat vill harmonisera straffskalorna inom EU och garantera de som utsatts tillgång till juridisk hjälp såväl som läkare, tolk och psykolog. Detta förslag behandlas nu i ministerrådet och Europaparlamentet.

Ett mer upplyftande besök gjorde jag på biståndsorganisationen Tamam i Lund. Det engagemang och den vilja att hjälpa nyanlända som dessa framförallt unga människor visar upp är svår att beskriva i ord, men med små medel gör de ett oerhört viktigt arbete. Även deras erfarenheter tar jag med mig i diskussionerna om vad EU kan göra för att stödja på integrationsområdet.

Under dagen har jag även hunnit prata med migrationsverket och hålla ett öppet möte för allmänheten på Malmö Stadsbibliotek. En lång, men givande dag.

Annonser