Idag kom SCB:s stora undersökning av EU- och euro-sympatier i Sverige. Undersökningen bekräftar att stödet för EU-medlemskapet är stabilt och att de som är för nästan är tre gånger så många som de som är emot. EU-medlemskapet har blivit en självklarhet för svenskarna och det gläder mig.

Nu är det dags att riksdagspartierna tar sitt ansvar och också gör EU-frågor till en självklar del av valrörelsen.

Annonser