Tvärs över gatan härifrån EU-kommissionen sett möttes idag Europas stats- och regeringschefer. På toppmötet antog de den så kallade EU2020-strategin, som är Europas strategi för jobb och tillväxt och handlar mycket om hur EU kan öka sin konkurrenskraft i framtiden.

För att EU ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft måste vi arbeta på flera fronter. För min del står inte minst Europas demografiska utmaning i centrum. Med en åldrande och minskande europeisk befolkning behöver vi arbetskraftsinvandring för att klara välfärden. Europa behöver helt enkelt invandring för att överleva.

Därför kommer jag de kommande åren att arbeta hårt för att skapa fler lagliga vägar in i EU. Ett första steg blir det paket om laglig migration jag lägger fram i juli, som handlar om säsongsarbetare respektive överflyttningar av arbetskraft inom företag.

Jag noterar för övrigt att svenska riksdagen idag har beslutat att ta bort förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk. Det är mycket välkommet. I flera länder runt och i Europa och världen har man insett att kärnkraft kan vara en viktig energikälla i kampen mot klimathotet, och det är bra att Sverige nu också tillåter att kärnkraft får konkurrera på lika villkor.