Igår besökte jag Berlin som ett led i min ambition att besöka alla 27 medlemsstater under min mandatperiod.  Jag träffade bland annat min tyska motsvarighet, inrikesminister Thomas de Maiziére, Bundestags inrikesutskott och Angela Merkels närmsta rådgivare i EU-frågor Uwe Corsepius. Tyskland är trots allt EU:s största medlemsstat och vi hade en rad viktiga frågor att diskutera – från asyl- och migrationspolitik till visumfrågor och EU:s arbete mot terrorism.

Idag har jag tagit emot Bosnien och Herzegovinas säkerhetsminister Sadik Ahmetovic här i Bryssel. Jag har föreslagit att medborgare i Bosnien och Herzegovina under förutsättning att de uppfyller vissa krav ska kunna resa in i EU utan visum, vilket så klart är en mycket viktig fråga för Bosnien och Herzegovinas regering. Ahmetovic redogjorde under mötet för hur långt Bosnien har kommit, inte minst i kampen mot organiserad brottslighet där man gjort mycket för att bli bättre på att samordna information mellan polisen och andra myndigheter. De har kommit en bra bit och jag är nöjd med framstegen så här långt.