Högsommarvärmen har verkligen intagit Bryssel. Tyvärr ges det inte så mycket tid att njuta av den – det återstår några tuffa veckor till innan kommissionen kan logga ur och förhoppningsvis få några välförtjänta semsterveckor. Jag längtar intensivt till havet och västkusten. En av de stora nackdelarna med Bryssel är att det är så långt till havet och det är extra påtagligt när sommarvärmen slår till.

Idag har jag haft möte med Kosovos inrikesminister för att bla diskutera visumfrågor. Kosovo känner sig naturligtvis lite bortglömda på Balkan, där de andra länderna rör sig mot visumliberalisering och tätare samarbete med EU. Samtidigt går utvecklingen i Kosovo vad gäller kampen mot organiserad brottslighet, korruption, grundläggande rättigheter inte alls framåt som vi hade hoppats. Det återstår mycket att göra innan vi kan starta en formell visumdialog.

En annan fråga som nu ligger högst på min dagordning, nu när det verkar som om en majoritet i Europaparlamentet kan ställa sig bakom SWIFT-avtalet, är asylsituationen, inte minst i södra Europa. Att blåsa liv i förhandlingarna om det så kallade asylpaketet är nog höstens mest prioriterade utmaning. Samtidigt är jag mycket bekymrad över bristerna i södra Europa vad gäller mottagning och behandling av asylsökande. Värst är situtionen i Grekland och jag har nu dragit igång en process där vi tittar på en akut handlingsplan. Vi måste hitta en lösning för de tusentals människor som väntar på att få sin asylansökan behandlad och situationen i Grekland uppvisar stora brister i både asylprocessen och mottagandet. Grekerna bygga upp ett ordentligt system för mottagning, procedurer för ansökningar, ensamkommande flyktingbarns behandling mm. Kommissionen kan göra en del för att hjälpa till, och vi gör redan mycket, men Grekland måste självt formulera en konkret plan för hur de avser att komma ur en situation som ter sig allt mer ohållbar och omänsklig.

Grekland är förstås ett extra utsatt land genom sin placering mitt i havet och många öar men om vi ska mobilisera en slags räddningsplan så måste alla hjälpa till – kommisisonen, övriga medlemsländer, men inte minst grekerna själva som har försummat sitt asylsystem under flera år.

Annonser