Idag har jag föreslagit att visumkravet för Taiwan ska avskaffas. Det innebär att medborgare från Taiwan fritt får resa inom EU i 90 dagar. Taiwan är en viktig handelspartner för EU och på många sätt en demokratisk förebild i en region där detta är bristvara, så det känns roligt att kunna föreslå detta idag. Förslaget skall godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet, men väntas inte stöta på några större hinder.

Idag har jag ägnat hela dagen åt asylfrågor. Morgonen inleddes på ULB (Université Libre de Bruxelles) där sommarskolan Odysseus firade 10 år. Odysseus är ett nätverk inom universitetet som undervisar om asyl och migrationsfrågor och samlar sommarstudenter från hela världen. Vi hade en debatt med anledning av att det är tio år sedan EU beslöt att arbeta för en gemensam asyl och migrationspolitik. Visst har det hänt en del men på det stora har utvecklingen gått alldeles för långsamt. Med hjälp av Lissabonfördraget och Stockholmsprogrammet hoppas jag dock att vi nu kan ta några viktiga steg framåt under hösten, en ambition som helt delas av det belgiska ordförandeskapet. Belgiens asyl- och migrationsminister Melchior Wathelet deltog också i paneldiskussionen.

Tillsammans med ministern besökte vi sedan det belgiska migrationsverket där det hölls en träningssession för handläggare med hjälp av European Asylum Curriculum (EAC(. EAC är ett svenskt initiativ för att utiblda asylhandläggare i EU med syfte att harmonisera procedurerna. Utbildningen kombinerar online-träning med interaktiva sessioner. Det handlar t.ex om internationell lagstiftning och konventioner, intervjutekniker, Dublinförordningen, hur man intervjuar barn, information om ursprungsländer mm. EAC är en stor succé och kommer verkligen att bidra till att höja kunskapen och standarden runt om i medlemsländerna. Vi fick sitta med och lyssna på en lektion där tolkningen av olika asylärenden diskuterades, baserat på autentiska fall.

Halva Bryssel avspärrat idag då en av Tour de France etapper undantagsvis går igenom Bryssel. Efter två veckor av värmebölja hällregnade det under hela passet.

Annonser