EU:s finansministrar beslutade idag att välkomna Estland in i euro-gemenskapen. Den 1 januari 2011 blir Estland euro-zonens sjuttonde medlemsland.

Det är ett mycket välkommet beslut som visar att ryktet om eurons död är betydligt överdrivet. Euron är fortfarande attraktiv.

Estlands politiker visar ledarskap i euro-frågan. Under de kommande fyra åren står även Lettland och Litauen på kö, liksom Polen och kanske Island. Sverige riskerar att bli alltmer ensamma om att framhärda i utanförskap.

Det är dags att euron förs upp på dagordningen även i Sverige.