Så här de sista dagarna innan kommissionen loggar ut för semester (onsdag nästa vecka) är det mycket som skall hinnas med. Det är en mängd interna möten och avstämningar för att städa undan så mycket som möjligt. Våren har varit tuff och även hösten kommer att innehålla mycket arbete och svåra frågor. Jag tror att vi alla behöver några veckors ledighet.

Ikväll inleds det informella rådsmötet under belgiskt ordförandeskap. Huvudsyftet är att diskutera asylpaketet och se var vi står, identifiera de största svårigheterna och förhoppningsvis staka ut en konstruktiv väg framåt. Jag ser fram emot en bra diskussion imorgon.

Igår träffade jag Libyens utrikesminister Moussa Koussa. Libyen är en komplicerad men viktig granne och vi har mycket att tala om – inte minst migration och asylfrågor samt mänskliga rättigheter. Mötet var ett första tillfälle att talas vid. Jag hoppas att det leder till att vi kan tillsätta ett antal arbetsgrupper för att skissa på hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut.