Det har varit en minst sagt spännande, arbetssam och intressant vår. Mina dryga fem månader på posten som inrikeskommissionär har gått fort och varit intensiva.  Tycker att jag har uträttat en del: förhandlingarna och avtalet om TFTP, stärkandet av Frontex och inte minst MR-aspekten kring deras bete, förslagen om bättre verktyg för att bekämpa trafficking och övergrepp mot barn, två viktiga förslag om arbetskraftsinvandring, handlingsplan för ensamkommande flyktingbarn  och så de två översikterna som antogs idag.  Många debatter i Europaparlamentet har det blivit och många resor, många möten. Jag är medveten om att alla frågor som ligger under mitt ansvar är kontroversiella och väcker starka känslor. Samtidigt handlar det om områden där medborgarna förväntar sig ett samlat europeiskt agerande. Det gör arbetet  extra ansvarsfullt, svårt men också väldigt roligt.

För första gången på många år ska jag vara ledig i flera veckor i sträck, vila upp mig efter den här första terminen, umgås med familj och vänner, samt samla tankarna för alla svåra frågor som står på dagordningen i höst. Helt borta från valrörelsen i Sverige kan jag nog inte vara heller, det blir några spännande veckor.