You are currently browsing the monthly archive for augusti 2010.

Idag har jag tillsammans med Viviane Reding träffat den franske migrationsministern Eric Besson och Europaministern Pierre Lellouche. Reding är kommissionär med ansvar för (bland annat) grundläggande rättigheter och minoriteter, och därmed huvudansvarig för romska frågor. Men jag har Schengen-samarbetet och EU:s inre säkerhet på mitt bord, så därför var jag också med på mötet. Gemensamt har vi ansvar för att EU-lag rörande den fria rörligheten följs och att EU:s grundläggande värden och rättigheter respekteras. Syftet med mötet att diskutera utvisningen av rumänska romska medborgare, men också bredare situationen för romerna i Europa. Vi ställde frågor till ministrarna om hur utvisningarna gått till. Det återstår en hel del frågetecken och på tisdag är det en stor debatt i Europaparlamentet. Varje medlemsland har förvisso ansvar för sin interna ordning och säkerhet och också för integration av romer. Men det som har hänt i Frankrike reser många frågetecken och kommissionen har fått flera anmälningar. Vi har nu en grupp jurister som tittar på exakt vilka lagar som har följts – eller inte följts. Framför allt är det viktigt att undvika stigmatisering av romer som grupp.

EU:s fria rörlighet innebär att EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i ett annat land, därefter måste de visa att de kan försörja sig. Frankrike har övergångsregler gentemot Rumänien och Bulgarien vad gäller den fria rörligheten för arbetstagare, vilket praktiskt sett kan innebära att de måste ansöka om att få arbetstillstånd. Det är dock oerhört viktigt att det sker en individuell prövning av alla beslut att utvisa, att grundläggande rättigheter respekteras och att det finns möjligheter att överklaga. Massutvisningar är inte tillåtet.

Kommissionen ska på vårt tvådagarsmöte i morgon bl.a diskutera frågan om romerna. Det finns ca 10-12 miljoner i Europa och de allra flesta lever under mycket svåra villkor med hög arbetslöshet, och med väsentligt lägre social standard och högre fattigdom än övriga européer. Diskrimineringen är mycket utbredd. Vi skall diskutera hur vi kan använda EU:s fonder och stöd på ett mer intelligent sätt än idag. Mycket pengar har avsatts för att stötta romers boende och skolgång, men tyvärr verkar väldigt lite av pengarna nå fram. Integrationen är förstås medlemsländernas ansvar men vi kan göra väsentligt mer på europeisk nivå och jag vill gärna få till stånd en slags ”Marshallplan” . Kanske kan det komma något positivt ur detta, nämligen att frågan om romerna äntligen hamnar högt på EU:s agenda.

En härlig semester börjar lida mot sitt slut. I morgon är jag tillbaka på kontoret igen, och det känns bra att komma igång med höstens utmaningar.

Men sommaren har inte varit bara stiltje och lugn. I början av augusti kom besked från USA om en ny avgift för att resa in i landet. Från och med den 8 september behöver man betala 14 amerikanska dollar för att få komma in. Det är beklagligt. Vi behöver inte fler avgifter och restriktioner – tvärtom hoppas jag att det kan bli ännu smidigare att resa mellan EU och USA i framtiden.

En annan oroande utveckling under sommaren är den utbredda misstänksamheten och i vissa fall fientligheten mot romerna i Europa. Jag tror att vi behöver påminna oss om vilka värderingar Europa vilar på. Den fria rörligheten är EU:s stomme och något vi ska värna och vara stolta över. Rätten för oss EU-medborgare att stanna i ett annat medlemsland är visserligen inte ovillkorad – EU:s regelverk tillåter medlemsländerna att avvisa en person om denne utgör ett allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen. Men varje sådant beslut måste fattas på individuell basis och stå i proportion till det hot individen utgör, och rätten att överklaga beslutet måste garanteras. Tyvärr vet vi att romer är utsatta på många håll i Europa och jag vet att min luxemburgska kommissionärskollega Viviane Reding, som är ansvarig för minoriteters rättigheter, följer utvecklingen noga.

De kommande månaderna kommer att bli tuffa. Jag kommer att arbeta hårt för att EU:s medlemsländer ska komma framåt i diskussionerna om det gemensamma asylpaketet. Därutöver väntar en översyn av datalagringsdirektivet, före årsskiftet ska asylkontoret på Malta komma på plats, och så snart som möjligt ska jag tillsätta en särskild samordnare för EU:s arbete mot människohandel. Det blir en spännande höst.

Igår fick jag ett efterlängtat email från min vän Adolfo Sainz.  Adolfo är kuban, aktiv i demokartirörelsen och en av de som fängslades av regimen 2003. Han dömdes till 15 års fängelse eftersom han begått brottet att  drömma om ett annat Kuba, att ordna möten med likasinnade och att diskutera vägar mot ett fritt, demokratiskt Kuba som respekterar mänskliga rättigheter och tillåter politiska partier. Adolfo har liksom de andra 75 i demokatirörelsen som fängslades, alltid agerat öppet och fredligt. Han har tillbringat sju långa år i fängelse, sju timmars bussresa från Havanna. Han har varit svårt sjuk, hungerstrejkat flera gånger och levt under vidriga  förhållanden.

Idag är Adolfo i Madrid. Han är en fri man men han är deporterad. De 52 fångar som Castro släppte fick inte återvända till sina liv och familjer på Kuba utan skickades till Spanien. Jag tror inte man ska se aktionen som ett tecken på att Kuba håller på att demokratiseras. Fortsatta påtryckningar från omvärlden och stöd till demokartirörelsen är fortsatt nödvändigt. Men det känns fantastiskt att veta att Adolfo är fri och att han, efter omtsändigheterna, mår relativt bra.

Jag träffade Adolfo när jag var på ön år 2001 och sedan dess har jag hållt kontakt med honom, hans  familj och många andra. Jag nominerade Damas de Blanco till Europaparlamentets Sasharovpris 2005. Damas de Blanco  är de fängslades hustrur och döttrar som varje vecka, klädda i vitt, har marscherat i Havanna till stöd för  sina män. De är verkliga hjältar dessa kvinnor och de har tålmodigt stått emot regimens trakasserier. De  fick priset, men ingen av kvinnorna fick utresetillstånd  för att hämta det. Kanske en dag….

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: