En härlig semester börjar lida mot sitt slut. I morgon är jag tillbaka på kontoret igen, och det känns bra att komma igång med höstens utmaningar.

Men sommaren har inte varit bara stiltje och lugn. I början av augusti kom besked från USA om en ny avgift för att resa in i landet. Från och med den 8 september behöver man betala 14 amerikanska dollar för att få komma in. Det är beklagligt. Vi behöver inte fler avgifter och restriktioner – tvärtom hoppas jag att det kan bli ännu smidigare att resa mellan EU och USA i framtiden.

En annan oroande utveckling under sommaren är den utbredda misstänksamheten och i vissa fall fientligheten mot romerna i Europa. Jag tror att vi behöver påminna oss om vilka värderingar Europa vilar på. Den fria rörligheten är EU:s stomme och något vi ska värna och vara stolta över. Rätten för oss EU-medborgare att stanna i ett annat medlemsland är visserligen inte ovillkorad – EU:s regelverk tillåter medlemsländerna att avvisa en person om denne utgör ett allvarligt hot mot samhällets grundläggande intressen. Men varje sådant beslut måste fattas på individuell basis och stå i proportion till det hot individen utgör, och rätten att överklaga beslutet måste garanteras. Tyvärr vet vi att romer är utsatta på många håll i Europa och jag vet att min luxemburgska kommissionärskollega Viviane Reding, som är ansvarig för minoriteters rättigheter, följer utvecklingen noga.

De kommande månaderna kommer att bli tuffa. Jag kommer att arbeta hårt för att EU:s medlemsländer ska komma framåt i diskussionerna om det gemensamma asylpaketet. Därutöver väntar en översyn av datalagringsdirektivet, före årsskiftet ska asylkontoret på Malta komma på plats, och så snart som möjligt ska jag tillsätta en särskild samordnare för EU:s arbete mot människohandel. Det blir en spännande höst.

Annonser