Idag har jag tillsammans med Viviane Reding träffat den franske migrationsministern Eric Besson och Europaministern Pierre Lellouche. Reding är kommissionär med ansvar för (bland annat) grundläggande rättigheter och minoriteter, och därmed huvudansvarig för romska frågor. Men jag har Schengen-samarbetet och EU:s inre säkerhet på mitt bord, så därför var jag också med på mötet. Gemensamt har vi ansvar för att EU-lag rörande den fria rörligheten följs och att EU:s grundläggande värden och rättigheter respekteras. Syftet med mötet att diskutera utvisningen av rumänska romska medborgare, men också bredare situationen för romerna i Europa. Vi ställde frågor till ministrarna om hur utvisningarna gått till. Det återstår en hel del frågetecken och på tisdag är det en stor debatt i Europaparlamentet. Varje medlemsland har förvisso ansvar för sin interna ordning och säkerhet och också för integration av romer. Men det som har hänt i Frankrike reser många frågetecken och kommissionen har fått flera anmälningar. Vi har nu en grupp jurister som tittar på exakt vilka lagar som har följts – eller inte följts. Framför allt är det viktigt att undvika stigmatisering av romer som grupp.

EU:s fria rörlighet innebär att EU-medborgare har rätt att vistas tre månader i ett annat land, därefter måste de visa att de kan försörja sig. Frankrike har övergångsregler gentemot Rumänien och Bulgarien vad gäller den fria rörligheten för arbetstagare, vilket praktiskt sett kan innebära att de måste ansöka om att få arbetstillstånd. Det är dock oerhört viktigt att det sker en individuell prövning av alla beslut att utvisa, att grundläggande rättigheter respekteras och att det finns möjligheter att överklaga. Massutvisningar är inte tillåtet.

Kommissionen ska på vårt tvådagarsmöte i morgon bl.a diskutera frågan om romerna. Det finns ca 10-12 miljoner i Europa och de allra flesta lever under mycket svåra villkor med hög arbetslöshet, och med väsentligt lägre social standard och högre fattigdom än övriga européer. Diskrimineringen är mycket utbredd. Vi skall diskutera hur vi kan använda EU:s fonder och stöd på ett mer intelligent sätt än idag. Mycket pengar har avsatts för att stötta romers boende och skolgång, men tyvärr verkar väldigt lite av pengarna nå fram. Integrationen är förstås medlemsländernas ansvar men vi kan göra väsentligt mer på europeisk nivå och jag vill gärna få till stånd en slags ”Marshallplan” . Kanske kan det komma något positivt ur detta, nämligen att frågan om romerna äntligen hamnar högt på EU:s agenda.